[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Rozporządzenie w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej opublikowane

geo3 grudnia w Dzienniku Ustaw (poz. 2028) opublikowano rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Przepisy wejdą w życie 18 grudnia.


Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia i aktualizacji tej bazy, a także tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Akt ten wspólne z rozporządzeniem ws. GESUT (które zacznie obowiązywać 8 grudnia) zastąpi rozporządzenie z 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, które formalnie nie obowiązuje od 13 stycznia br.

W obu przypadkach w przepisach zaszły istotne zmiany. W rozporządzeniu ws. BDOT500 i mapy zasadniczej doprecyzowano np. kwestie aktualizacji bazy. I tak, ma ona następować na podstawie informacji zawartych w materiałach przyjętych do zasobu oraz pozyskanych z innych rejestrów publicznych w terminie do 30 dni od: wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych zbiorów danych BDOT500 oraz od pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego.

W BDOT500 utrzymuje się dane określające aktualny stan obiektów tej bazy oraz dane określające ich stan przed poszczególnymi zmianami. W bazie utrzymuje się także dane dotyczące obiektów, które nie mają obecnie swego odpowiednika w rzeczywistości. Obiektom BDOT500, które zostały poddane rozbiórce, nadaje się atrybut określający datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już żadnym zmianom (obiekty zakończyły swój cykl istnienia).

Informację o utworzeniu BDOT500 właściwy miejscowo starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zmiany zaszły również w specyfikacji obiektów tworzących tę bazę. W starym rozporządzeniu było ich 114, a w nowym jest ich 108.

Modyfikacje wprowadzono również do standardów technicznych tworzenia i aktualizacji BDOT500 (zał. 3). Przewidują one m.in., że:

„3. Modyfikacja wierzchołka każdego obiektu BDOT500 wymusza aktualizację wszystkich obiektów posiadających ten wierzchołek.”.

„§ 6. 1. Obiekty BDOT500 pozostające w zależności topologicznej z innymi obiektami tej bazy podlegają aktualizacji geometrii w granicach błędu położenia punktu obiektu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy. W przypadku zależności topologicznej obiektów należących do różnych grup dokładnościowych lub należących do tej samej grupy dokładnościowej, jako nadrzędny przyjmuje się przebieg obiektu, którego położenie określone zostało z wyższą dokładnością. O potrzebie wykonania tej czynności decyduje wykonawca podczas opracowywania wyników pomiarów pozyskanych do roboczej bazy danych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy.

2. Sąsiedztwo wierzchołków nie powinno być mniejsze od 1,0 m dla obiektów kategorii klas obiektów PT i mniejsze od wartości dwukrotnego błędu położenia punktu obiektu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy dla pozostałych obiektów BDOT500.

3. W celu zachowania poprawnej topologii obiektów BDOT500, obiekty przylegające powinny opierać się o te same punkty wierzchołkowe i węzłowe.”.
Źródło: www.geoforum.pl
Data: 07.12.2015 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.