[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

MIiB uspokaja: nie planujemy likwidacji GUGiK-u

geoMIiB uspokaja: nie planujemy likwidacji GUGiK-u


W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nie są planowane działania mające na celu likwidację lub daleko idącą reorganizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – pisze w nawiązaniu do niedawnego listu SGP do premier Beaty Szydło rzeczniczka prasowa resortu.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Stowarzyszenie Geodetów Polskich wystosowało do Beaty Szydło list ws. obowiązującej od 31 sierpnia nowelizacji tzw. ustawy działowej. Przedstawiciele SGP w szczególności obawiają się zawartego w tym akcie art. 61 w brzmieniu:

„Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Głównego Geodety Kraju przeznaczonych do realizacji zadań przekazanych ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) w zakresie geodezji i kartografii”.

W ocenie SGP realizacja postanowień powyższego zapisu spowoduje w krótkim czasie zniszczenie państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz doprowadzi do katastrofy informacyjnej państwa. Jak wynika z treści listu, Stowarzyszenie obawia się, że za tym przepisem może kryć się plan likwidacji lub dogłębnej reorganizacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

O to, co faktycznie kryje się za mętnym art. 61, zapytaliśmy rzeczniczkę prasową Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jak podkreśla Elżbieta Kisil, przywołany przepis nie ma związku z reorganizacją państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej czy też likwidacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Stanowi jedynie upoważnienie ustawowe do wydania przez prezesa Rady Ministrów zarządzenia o przeznaczeniu składników majątkowych będących w posiadaniu głównego geodety kraju służących do realizacji zadań przekazanych ministrowi infrastruktury i budownictwa na mocy nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej z 19 listopada 2015 r. Upoważnienie to jest konsekwencją regulacji zawartej w art. 59 ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

Biorąc pod uwagę, że na mocy wspomnianego wyżej przepisu 31 sierpnia 2016 r. dziesięć etatów zostało przeniesionych z GUGiK do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, niezbędne jest przeniesienie również składników majątkowych wykorzystywanych przez tych pracowników przy realizacji swoich zadań w ramach zatrudnienia w GUGiK – wyjaśnia rzeczniczka. „W MIiB nie są planowane działania mające na celu likwidację lub daleko idącą reorganizację GUGiK” – podsumowuje Elżbieta Kisil.

Przy okazji zapytaliśmy się, kiedy planowane jest ogłoszenie konkursu na nowego głównego geodetę kraju (co leży w gestii MIiB). Podobnie jak miesiąc temu, dostaliśmy wymijającą odpowiedź: „Na podstawie art. 6b ust. 4Pgik ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Geodety Kraju zamieszczone zostanie, bez zbędnej zwłoki, m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.


Źródło: www.geoforum.pl
Data: 19.09.2016 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.