[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

27 mln złotych na scalenia gruntów w powiecie jędrzejowskim

geoMarszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali umowy z Edmundem Kaczmarkiem, starostą jędrzejowskim na dofinansowanie projektów w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. W ich ramach Powiat Jędrzejowski otrzyma prawie 27 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działania związane ze scalaniem gruntów rolnych w gminie Słupia.


Scalanie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych. Scalenia mają doprowadzić do zmniejszenia liczby małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości. Zakres pomocy obejmuje opracowanie projektu scalenia oraz zagospodarowanie poscaleniowe, w tym stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulacje stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

W marcu tego roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”. Wnioski można było składać w terminie 07.04 – 20.05.2016 r.

- Dziś spotykamy się w ramach działania, które relatywnie rzadko jest potwierdzane umowami. Scalanie gruntów to zawsze żmudne konsultacje, które czasem, nawet po kilku latach, kończą się fiaskiem. Te bardzo trudne projekty są jednak bardzo potrzebne i bardzo cieszę się, że do ogłoszonego w marcu 2016 roku przez Zarząd Województwa konkursu zgłosił się powiat jędrzejowski. Dziękuję jego władzom za podjęcie tego tematu, który budzi spore dyskusje społeczne. Warto zauważyć, że dofinansowanie w tym projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, a jego efektem, oprócz scalenia, będzie także modernizacja lub budowa od podstaw prawie 50 kilometrów dróg dojazdowych do pól – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

W ramach konkursu do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kiecach wpłynęły dwa projekty złożone przez Starostę Jędrzejowskiego. Obejmują one scalenie gruntów wsi Słupia i Wielkopole, których powierzchnia wynosi 1390 hektarów oraz scalenie gruntów we wsi Raszków o powierzchni 940 hektarów. W pierwszym projekcie w ramach zagospodarowania poscaleniowego planowane jest wybudowanie ok. 4,4 km nowych dróg oraz przebudowanie ok. 29,3 km dróg istniejących, w drugim natomiast powstanie 5,3 km nowych dróg dojazdowych, a przebudowanych zostanie 18,6 mln dróg istniejących.

- W poprzednim okresie programowania rozdysponowaliśmy podobną kwotą - 35 mln złotych i udało się przeprowadzić scalenia w powiatach ostrowieckim, opatowskim, kieleckim i buskim. W momencie gdy na polską wieś kroczyła technologizacja, rozdrobnienie działek rolników zaczęło stanowić duży problem. Bywało tak, że gospodarstwa 150 hektarowe składały się z 300 działek. Teraz trzeba robić wszystko by wskaźniki ekonomiczne poprawiać. Cieszę się, że powiat jędrzejowski podjął się tego trudnego zadania. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wygospodarować środki w tym programie dla kolejnych samorządów – podkreślił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

Pomoc w ramach PROW jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, z tym że nie więcej niż równowartość:

- do 800 euro na 1 hektar gruntów objętych postępowaniem scaleniowym na wykonanie prac scaleniowych (dot. woj. świętokrzyskiego),

- do 2000 euro na 1 hektar scalanych gruntów na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego (dot. woj. świętokrzyskiego). Limit środków w ramach działania na województwo świętokrzyskie wynosi 8 214 589 euro.

- Jako doświadczony rolnik wiem, jak trudno jest gospodarować na wąskich działkach. Dlatego tak ważne jest dostosowanie powierzchni upraw do wymogów dzisiejszego, coraz bardziej zaawansowanego sprzętu. Zauważyli to sami mieszkańcy i niezwykle cieszę się, że udało się osiągnąć kompromis, który w temacie scalenia jest bardzo trudny do osiągnięcia. Najtrudniejszy etap jest już za nami. Są to prace bardzo potrzebne dla rozwoju rolnictwa, a dzięki nim zyskamy szersze i lepsze drogi dojazdowe do pól. Mamy już 2 następne wsie, które chcą uczestniczyć w procesie scalania – mówił starosta powiatu jędrzejowskiego, Edmund Kaczmarek.

- Zaczęliśmy ten proces 6 lat temu, ale jest on długotrwały i trzeba mieć dużo pokory do ludzi i być zdolnym do ugody. Obecnie nie mamy żadnych odwołań czy protestów i mamy społeczne poparcie tych scaleń. Chcemy pokazać, że można to zrobić i dać innym samorządom dobry przykład – dodał wicestarosta jędrzejowski, Janusz Grabek.


Źródło: www.sejmik.kielce.pl
Data: 02.10.2016 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.