[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Zespół doradczy ds. geodezji powołany

geoW Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii.


Do zadań zespołu należy w szczególności (§ 2):

1) analiza przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:

• standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
• funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
2) przygotowanie założeń rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii;

3) opracowanie propozycji brzmienia przepisów prawa zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązań systemowych;

4) przedstawianie opinii do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do procedowanych projektów aktów prawnych przygotowanych w związku z pracami Zespołu.

W skład zespołu wchodzą (§ 3):

1) przewodniczący Zespołu – Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Bartłomiej Stecki, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;

3) koordynator prac Zespołu – Karol Ziółkowski, główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;

4) członkowie – zaproszeni przedstawiciele:

• głównego geodety kraju,
• Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
• Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego,
• Geodezyjnej Izby Gospodarczej,
• Polskiej Geodezji Komercyjnej – Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych,
• lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych,
• Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
• uczelni,
• instytutów badawczych prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
• Związku Powiatów Polskich,
• ministra cyfryzacji,
• ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Członkowie zespołu oraz osoby zaproszone do udziału w jego pracach nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach zespołu, zwrotu kosztów podróży lub innych kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu (§ 8).

Zarządzenie opublikowano 10 kwietnia i weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Źródło: www.geoforum.pl
Data: 17.04.2017 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.