[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami już obowiązuje

geo1 września wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona istotne zmiany również w geodezji.


Z punktu widzenia tej branży istotny jest art. 2 zmieniający art. 53b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przewiduje on, że „W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b [EGiB, GESUT, szczegółowych osnów, BDOT500 – red.], mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.”. Przypomnijmy, że dotychczasowe przepisy dawały czas na dostosowanie mapy zasadniczej do aktualnych wymagań prawnych do końca 2016 roku.

W ocenie niektórych prawników powyższy przepis może być niekonstytucyjny, ponieważ ma charakter retroaktywny (tzn. działa wstecz). Taką opinię wyraził Mariusz Przerwa z Biura Legislacyjnego Sejmu podczas posiedzenia sejmowej komisji poświęconego tej ustawie.

W art. 9 nowelizacji zawarto ponadto definicję mapy zasadniczej: „Za mapę zasadniczą, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, uważa się mapę o treści odpowiadającej treści mapy zasadniczej prowadzoną od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Głównym celem nowelizacji jest jednak zapewnienie przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, a także doprecyzowanie niektórych przepisów. W ustawie przywrócono definicje „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcia „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”. Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będą się zajmować przypadkowe osoby.

Przepisy doprecyzowują ponadto zasady potwierdzania aktualności operatów szacunkowych. Tak jak dotychczas, operat będzie ważny 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, by przedłużyć jego ważność o kolejny rok, niezbędne będzie przygotowanie stosownej analizy.

W nowelizacji zobowiązano rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości do dołączania kopii dokumentu ubezpieczenia OC odpowiednio do:

• operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości,

• umowy pośrednictwa,

• umowy o zarządzanie nieruchomością.

Pomoże to stronie takiej umowy w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.

Ustawa zmienia również mechanizm ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Po jej wejściu w życie standardy te będzie ustalał i ogłaszał minister infrastruktury i budownictwa.

Nowela ma także zapewnić jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości.Źródło: www.geoforum.pl
Data: 04.09.2017 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.