[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Skąd taka wysokość ryczałtów?

geoDziś poznaliśmy proponowane stawki ryczałtów za materiały z PZGiK przeznaczone dla wykonawców prac geodezyjnych. W projekcie ustawy opublikowano ciekawe wyliczenia uzasadniające przyjęcie takich, a nie innych cen.


Według danych zebranych przez GUGiK rocznie w starostwach zgłaszanych jest około miliona prac geodezyjnych. Zapewnia to wpływy na poziomie 46 mln zł z tytułu udostępnianych materiałów zasobu w związku z pracami geodezyjnymi oraz 49 mln zł z tytułu uwierzytelnienia dokumentów, którą to procedurę nowe przepisy mają zlikwidować. Razem daje to więc 95 mln zł.

Jak napisano w ocenie skutków regulacji, głównym założeniem projektowanych przepisów jest, aby wpływy uzyskiwane obecnie z udostępniania materiałów PZGiK w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych zostały zbilansowane przez wpływy z opłaty zryczałtowanej, nie wpływając przy tym na wzrost kosztów realizacji prac geodezyjnych.

Istotnym elementem w tych kalkulacjach jest to, że w projekcie ustawy proponuje się uwolnić dane o osnowach, a ich udostępnianie przynosiło dotychczas przychody na poziomie 10 mln zł rocznie. Tę kwotę muszą zrekompensować ryczałty. To samo dotyczy wpływów związanych z wytyczaniem obiektów budowlanych. Według nowych regulacji materiały na ich potrzeby tych prac będą udostępniane bezpłatnie.

Jak wyjaśnia dalej MIB, opłata zryczałtowana została podzielona na dwie kategorie – udostępnianie materiałów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym oraz do wykonania prac geodezyjnych o charakterze prawnym. Kategorie te zostały przyjęte ze względu na różny zakres materiałów zasobu niezbędnych do ich prawidłowego wykonania. Jednocześnie wysokość ryczałtu została uzależniona od wielkości obszaru, na którym wykonywane mają być prace geodezyjne. Czynnik ten determinuje bowiem ilość materiałów zasobu udostępnianych wykonawcy danej pracy. Zasadnym jest założenie, że im bardziej rozległa obszarowo praca, tym więcej materiałów jest udostępnianych wykonawcy – napisano w OSR.

Prace związane z budowlanym procesem inwestycyjnym podlegające opłacie zryczałtowanej są pracami, których głównym celem jest wykonanie mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych. Na podstawie danych z GUGiK przyjęto, że w skali roku we wszystkich starostwach powiatowych składanych jest średnio 650 tys. zgłoszeń powyższego rodzaju prac, które generują dla powiatów średnie wpływy w wysokości 72,5 mln zł. Średnia opłata za udostępnienie materiałów wynosiła: 114,77 zł dla map do celów projektowych; 108,42 zł dla geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych; 26,16 zł dla wytyczenia obiektów budowlanych.

Symulacje przeprowadzone przez autorów ustawy zakładają, że po wprowadzeniu ryczałtów wpływy powiatów związane z wyżej wymienionymi pracami wyniosą 64,9 mln zł. Średnia opłata wyniesie zaś 99,86 zł.

Prace o charakterze prawnym są pracami, przy których niezbędne jest dokonanie analizy stanu prawnego działek oraz prześledzenie danych archiwalnych (historycznych) dotyczących danego terenu. Wykonanie powyższych prac wymaga przy tym wykorzystania większego zakresu materiałów zasobu niż w przypadku prac związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym. Są to prace, których celem jest m.in.:

a) sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości lub nieruchomości rolnej/leśnej, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych (ok. 170 tys. zgłoszeń),

b) rozgraniczenie nieruchomości i inne prace o charakterze prawnym (ok. 60 tys. zgłoszeń). Na podstawie danych z GUGiK przyjęto, że w skali roku we wszystkich starostwach powiatowych składanych jest średnio 230 tys. tego typu zgłoszeń, które generują dla powiatów średnie wpływy w wysokości 22,5 mln zł. Średnia opłata za udostępnienie materiałów wynosiła: 171,04 zł dla map z projektem podziału nieruchomości oraz nieruchomości rolnej/leśnej; 44,54 zł dla prac, których celem jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Symulacje przeprowadzone przez autorów ustawy zakładają, że po wprowadzeniu ryczałtów wpływy powiatów związane z wyżej wymienionymi pracami wyniosą 30,6 mln zł. Średnia opłata sięgnie zaś 133,05 zł.

Podsumowując, łącznie wpływy z ryczałtów mają wynieść 95,5 mln zł (przypomnijmy – dziś bez ryczałtów jest to 95 mln zł) przy średniej opłacie za zgłoszenie 108,53 zł.Źródło: www.geoforum.pl
Data: 25.09.2017 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.