[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

RZGW zamawia obsługę geodezyjną

geoRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił przetarg na obsługę geodezyjną inwestycji (OGI) związanej z realizacją projektu pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00”. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 1,6 mln zł. Oferty można składać do 21 listopada br.


Zamówienie obejmuje:

• pomiary realizacyjne dla projektowanych elementów robót, obiektów i zadań przedmiotowej inwestycji,

• pomiary sprawdzające dla potrzeb kontrolnych Inżyniera lub Zamawiającego,

• pomiary inwentaryzacyjne zakończonych instalacji wod.-kan. oraz instalacji energetycznych, przed ich zasypaniem,

• pomiary inwentaryzacyjne wykonanych napowietrznych linii elektro-energetycznych oraz teletechnicznych,

• pomiary inwentaryzacyjno-kartograficznych dla potrzeb Nadzoru Autorskiego, zakończonych obiektów i zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem ew. nowych granic terenu,

• podziały i rozgraniczenia pojedynczych działek oraz rozgraniczenia terenu inwestycji z uwzględnieniem scaleń oraz obiektów z działkami do przekazania innym użytkownikom (jednostkom prawnym),

• niwelację precyzyjną reperów głębinowych oraz pomiarów kontrolnych osiadań i przemieszczeń budowli po ich wykonaniu,

• inwentaryzacja, a następnie odtworzenie istniejącej osnowy realizacyjnej, a także w razie konieczności założenie nowej.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie pełnienia obsługi geodezyjnej inwestycji i wykazać m.in. co najmniej jedną usługę, której przedmiotem była obsługa geodezyjna inwestycji o wartości robót budowlanych min. 25 mln zł brutto. Kryteria oceny ofert: cena (60%) i doświadczenie geodezyjne (40%).Źródło: www.geoforum.pl
Data: 16.10.2017

>


 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.