[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Podsumowanie działań GUGiK w zakresie danych ALS

gisPodsumowanie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie produkcji i wykorzystania danych przestrzennych w latach 2010 – 2015 przy użyciu technologii lotniczego skanowania laserowego (ang. ALS - Airborne Laser Scanning).

Przykładem wykorzystania technologii lotniczego skanowania laserowego był realizowany od 30 lipca 2010 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej jako liderem, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK”, realizowany w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Kluczowym produktem projektu ISOK były dane wysokościowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego. Dane te posłużyły do opracowania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego oraz w sposób bezpośredni zasiliły bazę danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W konsekwencji realizowanych przez GUGiK prac w latach 2011-2015 pozyskano i opracowano dane wysokościowe dla łącznej powierzchni 287 769 km2, co stanowi 92% powierzchni kraju.

Kontynuacją prac w zakresie danych ALS jest projekt Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Państwowej (CAPAP). Projekt CAPAP stanowi połączenie trzech pierwotnie planowanych do realizacji projektów - CAPAP, TopoMapa i Polska 3D+. W zakresie danych przestrzennych 3D projekt CAPAP zakłada pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego dla obszarów nieobjętych opracowaniem w ramach projektu ISOK obejmujących powierzchnię około 26 000 km2, aktualizację danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego dla 97 miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 obejmujących obszar około 15 000 km2, opracowanie modeli 3D budynków o poziomie szczegółowości LoD2 dla obszaru całego kraju.


Źródło: www.gugik.gov.pl
Data: 13.06.2016 r « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.