[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Geologia w telefonie

gisPaństwowy Instytut Geologiczny udostępnił aplikację „Geologia mobilna”, która umożliwia dostęp do baz danych i przeglądanie map geologicznych na urządzeniach przenośnych.

Prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych z dziedziny geologii i nauk pokrewnych. Większość z nich to dane przestrzenne. Teraz przeglądanie tych danych jest możliwe również na urządzeniach przenośnych. Aktualnie dostępna jest wersja dla systemu Android. „Geologia mobilna” dostępna jest także w wersji strony www.

Po zainstalowaniu aplikacji „Geologia mobilna” w telefonie, jej użytkownik może za pomocą sygnału lokalnych sieci Wi-Fi lub systemu GPS zlokalizować swoją pozycję w terenie i obejrzeć mapę obszaru, na którym się znajduje. Dodatkowo aplikacja umożliwia np. wysyłanie e-mailem linku do mapy, którą właśnie stworzyliśmy.

Aplikacja daje także możliwość samodzielnego wczytywania serwisów WMS z innych serwerów, takich jak np. geoportal.gov.pl.

Aplikacja „Geologia mobilna” domyślnie zawiera następujące zestawy informacji:

Otwory wiertnicze – dane o profilach stratygraficzych, litologicznych, badaniach geofizycznych i rdzeniach wiertniczych zinwentaryzowanych w podsystemie CBDG Otwory wiertnicze Szczegóły:http://otwory.pgi.gov.pl
Geostanowiska - informacje z popularnonaukowego serwisu CBDG - Centralny Rejestr Geostanowisk Polski. Szczegóły: http://geostanowiska.pgi.gov.pl/
Jaskinie – informacje o jaskiniach Polski zinwentaryzowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi i gromadzonych w CBDG. Szczegóły: http://jaskinie.pgi.gov.pl
Sondowania geoelektryczne SGE – wyniki sondowań geoelektrycznych
Sejsmika 2D i 3D – metadane dotyczące badań sejsmicznych 2D i 3D wykonanych w Polsce od połowy lat 70. ubiegłego wieku do końca roku 2007. Szczegóły: http://sejsmika.pgi.gov.pl
Złoża, tereny i obszary górnicze – na podstawie serwisu MIDAS, który jest podstawowym źródłem informacji o surowcach mineralnych Polski oraz ściśle z nimi związaną tematyką eksploatacji złóż. Szczegóły: http://midas.pgi.gov.pl
Hydrogeologia – dane państwowej służby hydrogeologicznej. Szczegóły: http://epsh.pgi.gov.pl
   • Główne Zbiorniki Wód Podziemnych,
   • Jednolite części wód podziemnych w podziale obowiązującym w aktualnym cyklu wodnym – do 2015 r. i na       lata 2016–2021,
   • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce.
Regiony fizycznogeograficzne według Jerzego Kondrackiego, Geografia regionalna Polski (2002)
GeologiaGeologia morza - mapa litologiczna osadów powierzchniowych dna morskiego, na podstawie Mapy geologicznej dna Bałtyku w skali 1:200 000 opracowanej w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w latach 1989-1995 wraz z informacjami o profilowaniach geofizycznych z bazy GEOECHO http://geoecho.pgi.gov.pl
   • Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku 1:1 000 000, na podstawie mapy wykonanej pod redakcją         naukową Ryszarda Dadleza, Sylwestra Marka i Jędrzeja Pokorskiego (2000)
   • Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1:750 000, na podstawie Atlasu geologicznego Polski pod        kierunkiem naukowym Zbigniewa Kotańskiego (1997)
   • Mapa litogenetyczna 1:50 000, wykonana na podstawie Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali        1:50 000. Mapa w przygotowaniu, aktualnie udostępnione jest 40% obszaru Polski
   • Mapa geologiczna 1:500 000, wykonana na podstawie Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000.

Źródło: www.gisplay.pl

Data: 08.01.2014r « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2018 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.