[ zamknij ]

Wybierz interesujcy Ci temat:

W procesie zakupw ratalnych w APOGEO bdziemy Ci prosi o zgromadzenie kserokopii dokumentw potwierdzajcych Twj aktualny status.

Podczas przesyania wypenionego wniosku kredytowego docz wymagane dokumenty:
Jeli kwota kredytu nie przekracza 10 000 z. Jedynym potrzebnym dokumentem jest dowd osobisty.

Osoby zatrudnione na umow o prac:

 • dowd osobisty
 • orygina zawiadczenia o otrzymywanym wynagrodzeniu wystawiony przez zakad pracy (rednie miesiczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesicy)
 • zawiadczenie wane jest 30 dni od daty jego wystawienia na druku agla lub druku firmowym; wwczas zawiadczenie musi zawiera
 • nastpujce informacje: imi i nazwisko Kredytobiorcy, nr PESEL lub serii i nr dowodu osobistego/paszportu ,dat od kiedy i okres na jaki umowa zostaa zawarta, wysoko wynagrodzenia (kwotowo i/lub sownie), dat wystawienia zawiadczenia oraz piecz firmow, podpis i piecz imienn osoby upowanionej do wystawienia zawiadczenia.

Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz (min. 3 miesice) na wasny rachunek lub w formie spki:

 • dowd osobisty
 • zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub odpis z KRS w przypadku spek osobowych (wany jest przez 3 miesice od wystawienia)
 • orygina lub kopi zawiadczenia z Urzdu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • orygina lub kopi zawiadczenia z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o niezaleganiu ze skadkami

W przypadku, gdy: kwota kredytu nie przekracza 15 000z, dopuszcza si moliwo zastpienia zawiadcze z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych o niezaleganiu ze skadkami i z Urzdu Skarbowego o niezaleganiu z wpatami zaliczek na podatek dochodowy - owiadczeniami wraz z  kopiami 3 ostatnich comiesicznych wpat zaliczek lub skadek.
W przypadku dokonywania patnoci skadek i zaliczek wpat na podatek dochodowy w formie przeleww bankowych dopuszcza si moliwo przyjmowania potwierdzonych przez bank wycigw bankowych, z zastrzeeniem, e jeeli patnoci (przeleww) dokonane byy drog elektroniczn z wykorzystaniem bankowoci internetowej, dla ich wanoci nie jest wymagane potwierdzenie przez Bank.

W przypadku otrzymywania emerytury, renty:

 • orygina lub kopi ostatniego lub przedostatniego odcinka renty lub emerytury lub
 • orygina zawiadczenia z organu wypacajcego wiadczenie o jego miesicznej wysokoci i ewentualnych zajciach sdowych lub emerytury/renty, w ktrej okrelona jest aktualna wysoko otrzymywanego wiadczenia
 • kopii decyzji o przyznaniu emerytury, w ktrej okrelona jest aktualna wysoko otrzymywanego wiadczenia z zastrzeeniem, e emerytura zostaa przyznana w biecym roku.

Wspkredytobiorca:

 • W przypadku Kredytu powyej 10 000 z wymaga si zgody wspmaonka (pozostajcego z Kredytobiorc we wsplnocie majtkowej)


File-pdf-32 Wniosek o udzielenie kredytu ratalnego

serwis


Copyright © 2006-2016 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.