[ zamknij ]

Regulamin Programu Lojalnościowego APOGEO

§1 Ogólne zasady oraz przystąpienie do programu


1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu Lojalnościowego APOGEO, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie.
2. Program Lojalnościowy APOGEO jest programem lojalnościowym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do Programu Lojalnościowego APOGEO na zasadach Uczestnika może przystąpić jedynie osoba fizyczna powyżej 18. roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Rejestrując się na stronie internetowej (www.sklep.apogeo.pl) automatycznie przystępujesz do Programu Lojalnościowego.

§2 Funkcjonowanie programu i naliczanie punktów


1. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.
2. Punkty stanowią procentową wartość danego zamówienia w cenie netto.
3. Punkty naliczane są każdorazowo w dniu zrealizowania zamówienia (wystawienia faktury VAT przez pracownika APOGEO.):
a) w przypadku zamówień złożonych w SKLEPIE ON-LINE APOGEO,
b) w przypadku dokonania zakupów bezpośrednio w sklepie w Krakowie lub we Wrocławiu - na wyraźną prośbę Klienta,
c) w przypadku dokonania zakupów poprzez telefoniczny lub mailowy kontakt z doradcą handlowym - na wyraźną prośbę Klienta przesłaną drogą mailową.
4. Punkty naliczane są w terminie do 21 dni od dnia zrealizowania zamówienia (wystawienia faktury VAT przez pracownika APOGEO) w przypadku dokonania zakupów w systemie ratalnym lub leasingowym.
5. Punkty przyznawane są również za dodawanie opinii do zakupionych przedmiotów, polecaniu znajomego czy w innych promocyjnych akcjach organizowanych przez APOGEO.
6. Aby uczestniczyć w programie niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika w dniu zrealizowania zamówienia (wystawienia faktury VAT przez pracownika APOGEO).
7. Przyznawane punkty gromadzone są na Koncie Użytkownika, dostępne po zalogowaniu na swoim profilu.
8. Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić stan punktów.
9. Produkty promocyjne nie są objęte naliczaniem punktów, chyba, że APOGEO ustali inaczej. Promocja nie dotyczy produktów w opisie, których widnieje liczba ApoPunktów: 0. Do produktów w których nie naliczają się ApoPunkty oferujemy bezpłatnie najwyższy poziom obsługi Klienta, szkolenia w siedzibie APOGEO lub w siedzibie Klienta, wsparcie techniczne oraz Doradca.

§3 Wymiana punktów

1. Uczestnik może wybrać jedną z opcji wymiany punktów:
a) wymiana na produkty znajdujące się w ofercie APOGEO,
b) wymiana na produkty zamieszczone w Katalogu Prezentów, który obowiązuje w dniu złożenia zamówienia na nagrodę,
c) spieniężenie kwoty.
2. Zgromadzone przez Uczestnika punkty podlegają wymianie na produkty znajdujące się w Katalogu Prezentów wówczas, gdy ilość punktów jest co najmniej równa wartości punktowej wybranego przez Uczestnika Programu produktu.
3. Złożenie zamówienia dotyczącego wymiany zgromadzonych punktów następuje bezpośrednio poprzez Katalog Prezentów, po zalogowaniu na Konto Użytkownika.
4. Zrealizowana wymiana punktów na produkty, bądź ich spieniężenie skutkuje odjęciem z konta Uczestnika punktów w ilości odpowiadającej wartości punktowej produktu, a więc skutkuje zmianą salda punktów Uczestnika.
5. Zgromadzone Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
6. Wysyłka i zamówienia Prezentów będą realizowane raz na miesiąc.
7. W przypadkach zaistnienia braku określonych towarów z Katalogu Prezentów, APOGEO zobowiązuje się zaproponować Uczestnikowi Programu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania Zamówienia, Prezentu Zastępczego o zbliżonych parametrach i cenie. Propozycja Prezentu zastępczego wymaga akceptacji Uczestnika Programu.

§4 Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany produktów znajdujących się w Katalogu Prezentów bez podania przyczyny i informowania Użytkowników o tychże zmianach.
2. W razie błędów technicznych związanych z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego APOGEO zastrzega sobie prawo do wstrzymania naliczania Punktów, oraz anulowania Punktów błędnie naliczonych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i informowania Użytkowników o tychże zmianach.
4. Przyznawanie Punktów oraz ich wymiana na rabaty lub produkty odbywa się zgodnie z obowiązującym w danej chwili Regulaminem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości należnych punktów na produkty objęte Katalogiem Prezentów w przypadku znaczących zmian cen przez producentów Prezentów lub w przypadku znaczących zmian kursów walut obcych.
6. Poprzez korzystanie z Programu Lojalnościowego APOGEO potwierdzasz znajomość i akceptujesz zapisy Regulaminu.
7.Niniejszy Regulamin jest ważny do wprowadzenia nowych zmian.

serwis


Copyright © 2018 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.