[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Geodezja

Powiat nowosądecki zamawia skanowanie zasobu

geoPrzynajmniej milion złotych (szacunek na podstawie wadium) wart jest przetarg Starostwa w Nowym Sączu na digitalizację analogowych dokumentów PZGiK.


Zamówienie obejmuje cyfryzację nie więcej niż 200 metrów bieżących słupa materiałów złożonych do formatu A4 oraz umieszczenie tak uzyskanych danych w Bazie Danych Systemu Teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (program TurboEWID). Częścią przetargu jest również wykonanie zakresów dla prac geodezyjnych objętych cyfryzacją w układzie PL-2000. Prace mają być wykonane do końca listopada 2018 roku.

Oferty zabezpieczone wadium w wysokości 30 tys. zł można składać do 19 grudnia. Kryteriami rozstrzygnięcia będą: cena (waga: 60%) oraz doświadczenie kierownika projektu i okres gwarancji i rękojmi (po 20%).

Zamówienie jest częścią projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.Źródło: www.geoforum.pl
Data: 13.11.2017

   

Od nowego roku opłaty geodezyjne lekko w górę

geo1 stycznia 2018 roku opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieznacznie wzrosną.


Nowe stawki opublikowano 31 października w „Monitorze Polskim” w obwieszczeniu ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przypomnijmy, że nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązująca od 12 lipca 2014 roku wprowadziła coroczną waloryzację stawek opłat za materiały z PZGiK. Odpowiada ona „wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego”.

Pierwsza taka waloryzacja miała zostać przeprowadzona wraz z początkiem 2016 roku. Określony w Pgik wskaźnik okazał się jednak ujemny, ceny pozostały więc bez zmian. Podobna sytuacja była również rok później. Ogłoszona właśnie waloryzacja będzie więc pierwszą taką zmianą cennika geodezyjnego.

Zgodnie z obwieszczeniem ceny za materiały z PZGiK wzrosną w przyszłym roku o 1,9%. Przykładowo, stawka podstawowa za punkt osnowy skoczy z 15 zł do 15,29 zł. Za hektar zbioru danych EGiB zapłacimy nie 30 zł, ale 30,57 zł, a za ortofotomapę – 2,04 zł/km kw. zamiast 2 zł. Podkreślmy, że podwyżka nie obejmuje m.in.: abonamentów za ASG-EUPOS, uwierzytelniania czy wypisów oraz wyrysów z EGiB.Źródło: www.geoforum.pl
Data: 06.11.2017

   

Olkuscy geodeci interweniują ws. powiatowych standardów

geoWracają dobrze znane sprzed nowelizacji Pgik z 2014 roku powiatowe wytyczne – alarmuje Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Olkuskiej, które w związku z tym pyta małopolskiego WINGiK-a, czy ośrodki mają prawo wydawać i egzekwować własne interpretacje prawa.


W liście do wojewódzkiego inspektora geodezyjnego i kartograficznego członkowie organizacji zwracają się o zajęcie stanowiska ws. interpretacji przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Prawa budowlanego wydanych przez oświęcimski ośrodek dokumentacji. W wytycznych tych napisano np., że gdy zgłaszamy pracę „połączenie działek ewidencyjnych” to należy podać cel pracy jako „inny cel”, a w pozycji „dodatkowe wyjaśnienia i uwagi” dopisać „połączenie działek”. Stowarzyszenie uważa, że jest to błędna interpretacja przepisów. Poza tym jego członkowie zastanawiają się, które przepisy zezwalają PODGiK-om na weryfikację wypełnianych przez wykonawców treści zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz czy w ogóle ośrodki dokumentacji mają uprawnienia do narzucania jakichkolwiek treści w zgłoszeniach prac.

SGZO wskazuje ponadto na następujący fragment wytycznych oświęcimskiego PODGiK-u: „Nie należy dołączać do operatu otrzymanych z PODGiK dokumentów, które nie są materiałami wykorzystanymi jako źródłowe do wykonania pracy”. Zdaniem organizacji ta dyspozycja jest niesłuszna, może bowiem prowadzić do błędnego kompletowania operatów. „Kryterium niewykorzystania dokumentów jako źródła do wykonania prac jest nie tylko, że niewystarczające, ale przede wszystkim bezpodstawne, bo podjęte przez organ do tego nieuprawniony. To wykonawca ma wyłączne uprawnienia do kompletowania w zgodzie ze standardami operatów technicznych. Przy wykonywaniu np. prac ewidencyjnych wiele dokumentów z pomiarów nie może stanowić źródła do wykonania zgłoszonych prac choćby z przyczyn opisanych w § 86 rozporządzenia ws. EGiB, ale sam fakt ich włączenia do operatu automatycznie wskazuje, co geodeta analizował lub mógł analizować. A to bardzo istotna wiadomość dla osób w przyszłości wykorzystujących dokumentacje” – podkreśla organizacja w liście do MWINGiK-a. W korespondencji zwraca również uwagę na wątpliwe wymagania dotyczące zgłaszania inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu czy ustalania przebiegu granic działek podlegających podziałowi.Źródło: www.geoforum.pl
Data: 30.10.2017

>
   

Wyjątkowy sezon fotolotniczy w Polsce

geoRok 2017 zapowiada się rekordowo: do dziś wykonawcy przekazali do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bezprecedensową liczbę zdjęć lotniczych!


Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych – zweryfikował do końca września 346 126 zdjęć lotniczych, przekazanych w 102 projektach. A to jeszcze nie koniec sezonu fotolotniczego. CODGiK prognozuje, że przy sprzyjającej pogodzie, PZGiK do końca 2017 roku może zasilić ok. 420 tysięcy zdjęć lotniczych, z pikselem 5, 6, 7, 10 i 25 cm.

Zdjęcia lotnicze, dzięki zachowaniu wysokich parametrów geometrycznych i jakości wizualnej, są wykorzystywane nie tylko do wykonania ortofotomapy, ale również do pomiaru elementów terenowych. Jednocześnie, jako produkt niosący informację o zmianach użytkowania gruntu w czasie, są niezastąpionym materiałem w postępowaniach administracyjnych, zamawianym przez osoby prywatne jako dowody w sprawie.

Jeśli firmy fotolotnicze przekażą zdjęcia dla wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych, to może się okazać, że w 2017 roku CODGiK zasili PZGiK większą liczbą zdjęć niż w ciągu ostatnich trzech sezonów fotolotniczych łącznie.Źródło: www.geoforum.pl
Data: 23.10.2017

>
   

RZGW zamawia obsługę geodezyjną

geoRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił przetarg na obsługę geodezyjną inwestycji (OGI) związanej z realizacją projektu pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00”. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 1,6 mln zł. Oferty można składać do 21 listopada br.


Zamówienie obejmuje:

• pomiary realizacyjne dla projektowanych elementów robót, obiektów i zadań przedmiotowej inwestycji,

• pomiary sprawdzające dla potrzeb kontrolnych Inżyniera lub Zamawiającego,

• pomiary inwentaryzacyjne zakończonych instalacji wod.-kan. oraz instalacji energetycznych, przed ich zasypaniem,

• pomiary inwentaryzacyjne wykonanych napowietrznych linii elektro-energetycznych oraz teletechnicznych,

• pomiary inwentaryzacyjno-kartograficznych dla potrzeb Nadzoru Autorskiego, zakończonych obiektów i zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem ew. nowych granic terenu,

• podziały i rozgraniczenia pojedynczych działek oraz rozgraniczenia terenu inwestycji z uwzględnieniem scaleń oraz obiektów z działkami do przekazania innym użytkownikom (jednostkom prawnym),

• niwelację precyzyjną reperów głębinowych oraz pomiarów kontrolnych osiadań i przemieszczeń budowli po ich wykonaniu,

• inwentaryzacja, a następnie odtworzenie istniejącej osnowy realizacyjnej, a także w razie konieczności założenie nowej.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie pełnienia obsługi geodezyjnej inwestycji i wykazać m.in. co najmniej jedną usługę, której przedmiotem była obsługa geodezyjna inwestycji o wartości robót budowlanych min. 25 mln zł brutto. Kryteria oceny ofert: cena (60%) i doświadczenie geodezyjne (40%).Źródło: www.geoforum.pl
Data: 16.10.2017

>
   

Strona 1 z 40 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.