[ zamknij ]

Wymagane dokumenty

Wybierz interesujący Cię temat:

W procesie zakupów ratalnych w APOGEO będziemy Cię prosić o zgromadzenie kserokopii lub oryginałów dokumentów potwierdzających Twój aktualny status.

Podczas przesyłania wypełnionego wniosku kredytowego dołącz wymagane dokumenty:

Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

 • dowód osobisty,
 • oryginał zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu od firmy lub na druku Getin Banku (min. 3 miesiące umowa o pracę, min. 6 miesięcy umowa zlecenie).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (min. 3 miesiące): Zasady dokumentowania zróżnicowane są ze względu na formę rozliczania podatku:

 • działalność rozliczana na zasadach ogólnych / podatek liniowy
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpis z KRS (ważny 3 miesiące od wystawienia)
  • kopia książki przychodów i rozchodów z ostatnich 3 miesięcy
  • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody opłacanego do US podatku za okres ostatnich 3 miesięcy
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 3 miesięcy
 • karta podatkowa
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpis z KRS (ważny 3 miesiące od wystawienia)
  • kopia dokumentu potwierdzającego osiągnięty dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy
  • decyzja US w sprawie ustalenia wysokości należnego podatku
  • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody opłacanego do US podatku za okres ostatnich 3 miesięcy
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 3 miesięcy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpis z KRS (ważny 3 miesiące od wystawienia)
  • kopia dokumentu potwierdzającego osiągnięty dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy
  • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody opłacanego do US podatku za okres ostatnich 3 miesięcy
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody opłacenia składek ZUS za okres ostatnich 3 miesięcy

Emeryci:

 • ostatni albo przedostatni odcinek emerytury (oryginał) lub
 • decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • ostatnią waloryzację świadczenia (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości emerytury zawierające kwotę i numer świadczenia (oryginał) lub
 • wyciąg albo historię rachunku z potwierdzeniem wpływu środków z tytułu emerytury (kopia, oryginał do wglądu).

Renciści:

 • decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy/socjalnej (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • ostatnią waloryzację renty z tytułu niezdolności do pracy/socjalnej (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • ostatni albo przedostatni odcinek renty z tytułu niezdolności do pracy/socjalnej (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • wyciąg albo historię rachunku lub
 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie renty z tytułu niezdolności do pracy/socjalnej (oryginał).

Współkredytobiorca:

W przypadku Kredytu powyżej 10000 zł wymaga się zgody współmałżonka (pozostającego z Kredytobiorcą we wspólnocie majątkowej).Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.